Klip fra Baden Powell Fondens historie.

(B.P. fonden)

 

Fonden er stiftet d. 1. april 1952 af Odense Division, Det Danske Spejderkorps (de gule drengespejdere) og fondens virkeområde var den daværende Odense Divisions virkeområde. 

 

I den første udgave af fundatsen står der bl.a.:

Fondens grundkapital er fra først af tilvejebragt af Det Danske Spejderkorps,

Odense division, og udgør 64.ooo kr., hvortil kommer Hans Christian Knudsens fond, der ved arv er tilgået fonden med et grundbeløb pr. l. januar 1949 på kr. 7.906,05.

Beløbet fra Odense division stammer fra en stor indsamling "Spejderugen" nogle år før, hvor der var tanker om et bygge en spejderborg i Odense.

 

Odense division blev i slutningen af 1960'erne delt i Thors, Odense Å og Vollsmose division, men først langt senere og efter at der var kommet ny styrelsesformand blev fondens fundats, af hensyn til dette, ændret pr. d. 21. maj 1987.     

De følgende år skete der flere omlægninger af divisionerne blandt andet som følge af, at Det Danske Spejderkorps og Det danske Pigespejderkorps (de blå piger) blev lagt sammen til det nuværende Det Danske Spejderkorps.

Da Fyns Distrikt blev nedlagt omkring 1991 blev det besluttet at distriktets ejendom "Brænde Å", der oprindelig havde været ejet af DDP's Fyns distrikt, blev overdraget til fonden og at dennes virkeområde samtidig skulle udvides til Fyns Amt.

Samtidig overgik styrelsen af "Margrete og Niels Andersens Mindefond", der ejer en lille skovejendom "Lærkeskoven" ved Ringe, efter denne fonds fundats til B.P. fondens styrelse. Driften af "Lærkeskoven" varetages af Ringespejderne.

B.P. fondens fundats blev i forbindelse med nedlæggelsen af Fyns distrikt revideret pr. 16. marts 1993. Derudover skete der en lille ændring i 2010 vedrørende revision af regnskabet.   

 

Fonden ejede i en årrække nogle ejendomme, som blev udlejet til forskellige grupper til en lav leje, da det var før, der var noget der hed kommunale tilskud. Efterhånden som der ikke længere var behov for ejendommene blev disse afhændet.

1949 - 1989        Kochsgade 196, udlejet til 4. Odense og

12. Odense.

1952 - 2004         Eckersbergvej 12b udlejet til 8. Odense og

senere til Odense Å division.

1948 - 1988         Stenløsevej 68 på lejet grund, udlejet til

6. Odense som købte den.

1955 - 1990         Uglebjergvej 25, udlejet til 7. Odense og

Odense Division. I en periode blev                   divisionens lokale brugt af en danseskole.

1991- 2009          Brændeå, solgt da den efterhånden blev

brugt meget lidt.  

 

B.P. Fonden støtte arbejdet i Det Danske Spejderkorps indenfor det tidligere Fyns amt.

Hovedparten af fondens kapital er bundne midler på ca. 1.500.000.kr., disse kan ikke røres, men af renterne uddeles normalt to gange om året et antal mindre portioner, efter ansøgning og alene til nyerhvervelser.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter

 

 

31. marts 

Ansøgningsfrist

 

 

April

Styrelsesmøde

 

Baden Powell Fonden